15. februára 2022

Technické vybavenie

Určenie dĺžky luku, dĺžky náťahu a sily náťahu:  .pdf

Základné nastavenie luku:  .pdf