Dokumenty

Klubové doklady

REFLEX Žilina-prihláška

REFLEX súhlas-so-spracovaním-osobných-údajov

REFLEX darovacia-zmluva

REFLEX stanovy – (len na vyžiadanie)

REFLEX SLZ-súhlas-so-spracovaním-osobných-údajov

 

Dokumenty 2% daní za rok 2018

Vyhlásenie-zamestnanci-2018

Potvrdenie-pre-daň-2018

 

IČO 42390109 (r.15 viď poznámka 2/ vyplniť sprava, ostatné kolonky nechať prázdne)

Právna forma: Občianske združenie (r.16)

Obchodné meno: REFLEX Žilina (r.17)

Sídlo: Pod Sadom 1149/32, 010 04  Žilina  (r.18-21)