14. marca 2023

O nás

Predstavenie klubu

 

SME ŠPORTOVÝ KLUB OTVORENÝ VŠETKÝM NADŠENCOM TOHTO UŠLACHTILÉHO ŠPORTU.

 

Hlavne DEŤOM, MLÁDEŽI a RODINÁM. Ale i aktívnym JEDNOTLIVCOM, ktorí hľadajú príjemné športové fair-play prostredie v protiklade s realitou súčasného sveta. Z tohto dôvodu sa snažíme vytvoriť priateľskú, priam rodinnú atmosféru, kde pri tréningu bok po boku stojí školáčik so seniorom.

Občianske združenie REFLEX  ŽILINA, pri ktorom bol založený náš LUKOSTRELECKÝ KLUB REFLEX ŽILINA vzniklo v r. 2014 ako nezisková organizácia s cieľom aktívne vyplniť voľný čas priateľov lukostreľby. Za krátky časový úsek sme počet našich členov späťnásobili, až ich počet dosiahol momentálne asi 50 ČLENOV, z toho približne 20 AKTÍVNYCH pretekárov. Náš klub sa prioritne zameriava na podporu záujmu detí,  mládeže a rodiny o športovú olympijskú a rekreačnú lukostreľbu, terčovú a 3D lukostreľbu (na makety zvierat). Sme schopní zabezpečiť výuku lukostreľby pod vedením skúsených trénerov z nasledovných typov lukov: KLADKOVÝ, OLYMPIJSKÝ A HOLÝ luk.

Na tréningoch náš klub poskytuje i priestor pre realizáciu OSOBÁM SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM ako i deťom so špecifickými poruchami učenia, poruchami správania (ADHD), či poruchami koncentrácie, ktoré vďaka tomuto netradičnému, o to však atraktívnejšiemu športu získavajú prvé životné úspechy, vďaka týmto úspechom sa presadzujú v kolektíve, získavajú na istote, a úspešne sa im darí potláčať svoj HENDIKEP.

 

 

NIE SME AMATÉRI. SPOLUPRACUJEME S NAJLEPŠÍMI.

 

Od svojich začiatkov sa LK Reflex venuje tiež činnosti hlavne s mladými strelcami a talentami a snaží sa tiež zapojiť aj ich rodičov, pretože ich podpora je pre každého mladého športovca nevyhnutná. LK Reflex je členom viacerých lukostreleckých asociácií (SLZ a SLA3D), za krátku históriu má za sebou mnohé úspechy doma i v zahraničí. Disponujeme 5 trénermi s rôznou úrovňou skúseností, traja z nich ako i jeden olympijský strelec sa zúčastnili v r. 2015 a 2016 na medzinárodných seminároch a sústredeniach pre trénerov pod vedením kórejského trénera Dongeun Suka (tréner družstva olympijských víťazov z Londýna 2012), ktorý priniesol pre trénerov možnosť odskúšať si v praxi a na vlastnej koži tréningové metódy, ktoré používajú najlepší svetoví lukostrelci. Máme VLASTNÝCH TRÉNEROV: trénera s 20-ročnými skúsenosťami v českých kluboch a reprezentácii, ako i niekoľkonásobného majstra SR v streľbe z kladkového luku, dlhoročného reprezentanta SR v tejto disciplíne, ktorý sa hrdí 3.miestom z Európskeho pohára v 3D lukostreľbe. ČEREŠNIČKOU NA TORTE je náš čestný člen, ktorý lukostreľbu vyštudoval v zahraničí, pán Peter Pagáčik, ktorý je garantom lukostreleckých licencií na FTVŠ UK v Bratislave, ktorá ako jediná vysoká škola tento druh licencií udeľuje. V súčasnosti prebiehajú tréningy viackrát týždenne v telocvičniach vybraných škôl, kde zabezpečujeme krúžkovú činnosť pre žiakov ZŠ ako i tréningy pre našich členov.

 

 

NAŠE PRIORITY: DETI, MLÁDEŽ, RODINA.

 

Naším cieľom je, aby lukostreľba bola nástrojom pre zdravú výchovu, zdravý telesný a psychický vývin osobnosti v protipóle s javmi sedavého a pasívneho trávenia voľného času, najmä značnej časti súčasnej populácie detí a mládeže. My chceme práve preto poskytnúť alternatívu tomuto sedavému a bezcieľnemu spôsobu života. Deti a mládež sa pri lukostreľbe učia cieľavedomosti, trpezlivosti, dodržiavaniu pravidiel, priateľskej atmosfére, chuti naučiť sa niečo nové a následne sa v tom zdokonaľovať. V kontexte týchto zásad vychovávame aj mladú generáciu. NIE JE TO VIRTUÁLNY SVET, v akom vyrastajú mnohí ich rovesníci, je to ušľachtilý individuálny šport, a zároveň finančne nenáročný RELAX.

Jedna z najkrajších vlastností lukostreľby je fakt, že sa s ňou dá začať v akomkoľvek veku, preto je rozsah vekových kategórii od detí až po seniorov a môže ho pestovať celá rodina, čo je bežné i v našom klube, kde sú členmi viaceré rodinné „klany“.

Lukostreľba je pre mnohých strelcov životným štýlom, ktorej venujú veľa svojho voľného času, je to skvelý individuálny šport a v každom prípade dobrý koníček a spôsob ako príjemne tráviť voľný čas s rodinou, či ako posúvať svoje možnosti a hranice ďalej.