Jan Jakub Hanuliak

  • Slovenský pohár v halovej lukostreľbe dospelých – 1.miesto v kateg.muži(vekom junior)
  • Majstrovstvá SR v halovej lukostreľbe mládeže – 2.miesto juniori
  • Slovenský pohár v terčovej lukostreľbe dospelých – 4.miesto v kateg.muži(vekom junior)
  • Majstrovstvá SR v terčovej lukostreľbe mládeže – 1.miesto juniori
  • Dunajský pohár – 5.miesto juniori
  • Stredoeurópsky pohár (CEC)- celkovo 4.miesto juniori
  • Európsky pohár(EYC) – 17.miesto individuálne a 6.miesto v mixoch
  • Svetový pohár v halovej lukostreľbe – 17.miesto zo 120 v Nimes a 9.miesto zo 44 v Ríme