Technické vybavenie

 
Určenie dĺžky luku, dĺžky náťahu a sily náťahu:  .pdf

Základné nastavenie luku:  .pdf